Selecteer een pagina
  • Engels

Slibverwerking tot veilige grondstof

Duurzame oplossing met MID MIX-systemen

MID MIX: vaste en mobiele installaties voor slibverwerkende bedrijven en instellingen

 

 

Bij VSGM omarmen we de circulaire economie. In een wereld van groeiende vraag en een kwetsbaar milieu willen wij zorgen voor efficiënte en duurzame oplossingen. Wij werken aan een schonere wereld voor onze kinderen.
Voor de Europese markt leveren wij een gepatenteerd slibverwerkingssysteem. Unieke eigenschappen van de MID MIX-techniek zijn de bijzonder gunstige CO2 footprint en het ontbreken van NOx uitstoot. Onze installaties verwerken slib tot de nieuwe grondstof Neutral. Deze kan hergebruikt worden in de wegenbouw en betonindustrie.

MID MIX helpt slibafvalverwerkers

MID MIX is een innoverende techniek waarbij slibafval wordt verwerkt tot een herbruikbare grondstof.

De oorsprong ligt in de olie-industrie. MID MIX-installaties worden in Spanje, Frankrijk, Servië en Kroatië al jarenlang succesvol ingezet voor slibverwerking. Het eindproduct wordt Neutral genoemd.

Sinds Juli 2018 wordt op de locatie van Attero in Wilp Nederlands slib verwerkt. Voor diverse opdrachtgevers zijn testen uitgevoerd met verwerking van verschillende soorten slib. De hoeveelheden lopen uiteen van 20 tot 300 ton. Het eindproduct Neutral is in alle gevallen geschikt bevonden als een veilige grondstof voor betonproducten en andere circulaire toepassingen.

Wetenschappelijke aanbeveling

Ingenieursbureau Tauw deed in opdracht van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een uitgebreid onderzoek naar de MID MIX techniek. De MID MIX is full scale uitgetest in Wilp met slibben van vier verschillende Nederlandse waterschappen. De methode is geschikt bevonden om slibben met droogstofgehaltes van 18 % tot 55 % te verwerken.

In het eindrapport van januari 2020, concludeert STOWA dat “de MID MIX een kansrijk en uniek alternatief is voor slibverwerking van Nederlandse waterschappen. De methode zorgt voor een goede en duurzame oplossing. De MID MIX verwerkt slibben tot een toepasbare secundaire bouwstof, genaamd Neutral.”

“Tijdens het proces komt weinig CO2 vrij en helemaal geen stikstof. Hierdoor zijn vergunningen voor plaatsing van een MID MIX-installatie makkelijk verkrijgbaar.”

Verder spreekt het rapport over een relatief beperkte investering en een competitief kostenplaatje. De installaties zijn flexibel opschaalbaar en de benodigde oppervlakte is klein.

Download hier het complete rapport.

Neutral als nieuwe grondstof

Het eindproduct Neutral, een wit en droog poeder, bestaat voornamelijk uit Calcium Carbonaat (CaCO3) en Calcium Hydroxide (Ca(OH)2). Onderzoeken van betonlaboratoria en de betonverwerkende industrie hebben aangetoond dat Neutral een herbruikbare grondstof is voor de bouw. Neutral kan in bepaalde producten cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie bij de wegenbouw.

Neutral verlaagt als toeslagstof de CO2 footprint van betonproducten. Neutral kan gebruikt worden bij de fundering en aanleg van wegen. Conform de richtlijnen van de BBK is Neutral een vrij toepasbare bouwstof.

Partner Astra International Engineers

Astra is een internationaal opererend ingenieursbureau dat al jaren werkt met het toepassen van de MID MIX-technologie. Ze hebben hierdoor veel ervaring met het ontwerpen van de technische installatie. Astra is actief betrokken bij alle technische vraagstukken van VSGM.

Samen met een tweetal universiteiten vormt Astra het MID MIX-kenniscentrum (centre of competence). Er worden gebruikersdata verzameld voor de verdere doorontwikkeling van de techniek.

Astra is gespecialiseerd in het ontwerpen en de engineering van installaties voor de behandeling van afvalwater, slibbeheer en infrastructurele projecten bij o.a. energiecentrales en luchthavens. Het bedrijf is gevestigd in Zagreb, Kroatië.

EFRO

Om de grootschalige verwerking van afvalslib te testen en te demonstreren tillen VSGM, Attero en Conovation de demonstratie slibverwerkingslijn naar een volgend niveau. Hiermee kunnen zij aantonen dat slibverwerking, met het eindproduct NEUTRAL, op CO₂-neutrale manier geschiedt. Daarnaast kunnen afnemers zien dat de kwaliteit ook bij grote hoeveelheden constant is. De Neutral dat hieruit ontstaat, kan dan ingezet worden bij allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld als cementvervanger in beton.

EFRO-bijdrage
Het consortium bestaande uit VSGM (Andelst) Attero (Apeldoorn) en Conovation (Someren) ontvangt voor het project ‘Optimalisatie upcycleproces en toepassingen Neutral’ een subsidiebedrag uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Dit bedrag is voor een deel afkomstig uit het Gelderse EFRO-budget en deels uit Gelderse provinciale middelen.

Wat experts vertellen over MID MIX

“Het proces en de technologie van MID MIX wordt al meer dan 10 jaar erkend en gebruikt in de EU en wordt als ‘Best Available Technology bestempeld.”
Hrvoje Rajković, ASTRA International Engineering

“Deze technologie is baanbrekend en compleet vernieuwend. De maatschappelijke impact is groot. De verwerking van slib is doorgaans belastend voor het milieu. Met MID MIX wordt de CO2 uitstoot sterk gereduceerd.”
Robert Pol, RWP Projectmanagement

“De methode voldoet voor 100% aan de wensen en eisen vaneen circulaire economie. Wij gebruiken de MID MIX-technologie al bijna 10 jaar als vast onderdeel van onze de waterzuivering.”
Josip Pobi, Bestuursvoorzitter waterschap Koprivnica (Kroatië)

“Conovation ziet diverse goede mogelijkheden voor de toepassing van Neutral als vulstof in beton en asfalt en bij bodemstabilisatie.”
Robert Hurkmans, Directeur Conovation bv.

“Carmeuse onderzoekt de mogelijkheid om Neutral als grondstof te gebruiken voor CaO productie (Reborn route). Uit recent uitgevoerde testen blijkt dat Neutral uit rwzi slib een goede grondstof is voor CaO productie.”
Jurgen van den Bon; Accountmanager Milieu, Carmeuse

Contact

Wilt u weten of MID MIX geschikt is voor uw bedrijf? Wij adviseren graag en vrijblijvend.

Wanraaij 4
6673 DN Andelst

06 53 254 205

Laat een bericht achter