De meest milieuvriendelijke en flexibele manier van slibverwerking

Duurzame oplossingen met MID MIX-systemen

 

MID MIX: Circulaire verwerking van slibben met een negatieve CO₂-footprint installaties voor bedrijven en instellingen die slibben inzamelen of produceren

Bij VSGM omarmen we de circulaire economie. Wij kiezen met ons gepatenteerd slibverwerkingssysteem voor een efficiënte en duurzame oplossing die ons kwetsbare milieu ontziet. Deze MID MIX-techniek kenmerkt zich door de bijzonder gunstige (negatieve) CO₂-footprint en het ontbreken van NOx-uitstoot. Onze installaties verwerken slib tot de nieuwe grondstof Neutral. Deze kan gebruikt worden in de wegenbouw en betonindustrie. Wat Neutral extra aantrekkelijk maakt is dat het met een extra bewerking elders geproduceerde CO₂ op kan slaan. Met deze extra stap kan VSGM echt impact realiseren voor de diverse markten van slibverwerking.

MID MIX technologie – oplossing voor slibverwerking

MID MIX is een innoverende techniek waarbij slibafval wordt verwerkt tot een herbruikbare grondstof. De oorsprong van deze techniek ligt in de olie-industrie. MID MIX-installaties worden in Spanje, Frankrijk, Servië en Kroatië al jarenlang succesvol ingezet voor slibverwerking. Het eindproduct wordt Neutral genoemd. VSGM heeft een mobiele test-/demo installatie waarmee sinds juli 2018 ervaring met de verwerking van verschillende soorten slib is opgedaan.  Voor diverse opdrachtgevers hebben we testen uitgevoerd met de verwerking van verschillende soorten slib. Het eindproduct Neutral is in alle gevallen geschikt bevonden als een grondstof voor betonproducten en andere circulaire toepassingen. Zo is Neutral door SGS Intron onderzocht en goedgekeurd als vulmiddel in beton volgens de NEN 12.620.

De proef-/demo-installatie staat sinds november 2022 in Meppel op een locatie van Kok Lexmond BV. Daar worden slibben verwerkt en verdere testen en proeven gedaan voor geïnteresseerde partijen die een bepaald type slib willen laten verwerken of een installatie willen aankopen voor de verwerking van hun eigen slibben.

Wetenschappelijke aanbeveling

In 2019 heeft ingenieursbureau Tauw in opdracht van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de MID MIX-techniek. MID MIX is bijna ’full scale’ uitgetest in Wilp met slibben van enkele Nederlandse waterschappen. De methode is geschikt bevonden om slibben met droogstofgehaltes van 18 % tot 55 % te verwerken.
In het eindrapport van januari 2020, concludeert STOWA dat “MID MIX een kansrijk en uniek alternatief is voor slibverwerking van Nederlandse waterschappen. De methode zorgt voor een goede en duurzame oplossing. MID MIX verwerkt slibben tot een toepasbare secundaire bouwstof, genaamd Neutral.” Een andere conclusie luidt: “Tijdens het proces komt weinig CO2 vrij en helemaal geen stikstof. Hierdoor zijn vergunningen voor plaatsing van een MID MIX-installatie makkelijk verkrijgbaar.”
Verder spreekt het rapport over een relatief beperkte investering en een competitief kostenplaatje. De installaties zijn flexibel opschaalbaar en de benodigde oppervlakte is klein.

Download hier het complete rapport.

Sinds de rapportage van STOWA is veel aanvullend onderzoek verricht. Men heeft zich met name geconcentreerd op de mogelijke toepassingen van Neutral. Daar lag immers de aanbeveling c.q. het vraagteken dat uit de rapportage van STOWA kwam. Van afval nieuw afval maken is niet erg zinvol.

In april 2022 heeft nader onderzoek van CE Delft geresulteerd in een mLCA (multilevel Life Cyclus Assessment). Bij dit onderzoek is de MID MIX-technologie afgezet tegen het drogen/verbranden van waterschapslibben – de huidige ’de facto’ standaard. Daarnaast worden bepaalde, andere, slibstromen gestort vanwege het ontbreken van een mogelijke verwerkingstechniek. MID MIX heeft inmiddels bewezen zeer veel verschillende soorten slib succesvol te kunnen verwerken tot een eindmateriaal met een nuttige toepassing. Meer over de techniek is te vinden op de pagina MID MIX-techniek.

Neutral als nieuwe grondstof

Het eindproduct Neutral, een wit en droog poeder, bestaat voor 80%-90% uit Calcium Hydroxide (Ca(OH)2 en voor 20%-10% uit Calcium Carbonaat (CaCO3). Onderzoeken van betonlaboratoria en de betonverwerkende industrie hebben aangetoond dat Neutral een herbruikbare grondstof is voor de bouw. Neutral kan ook in bepaalde producten cement vervangen.

Daarnaast kan Neutral met een relatief simpele nabewerking extra CO2 vastleggen. Dit proces, het zogenaamde carbonateren, is ontwikkeld in samenwerking met Carmeuse en wordt ook door Carmeuse 100% ondersteund. Ook deze mogelijkheid komt uitgebreid aan bod op de pagina MID MIX-techniek.

Partners voor engineering en bouwen van installaties

Er worden nieuwe installaties geëngineerd en gebouwd in Nederland inclusief alle service en support die nodig is bij de implementatie. Een Nederlands ingenieursbureau voert de engineering uit en ontwerpt de installatie, die volledig afgestemd wordt op de wensen en behoefte van de gebruiker. Zij vervullen de rol van supervisor in het hele bouwproces en functioneren als kenniscentrum bij specifieke vraagstukken.

Wat experts vertellen over MID MIX

“Deze technologie is baanbrekend en compleet vernieuwend. De maatschappelijke impact is groot. De verwerking van slib is doorgaans belastend voor het milieu. Met MID MIX wordt de CO2-uitstoot sterk gereduceerd.”
Robert Pol, RWP Projectmanagement

“De methode voldoet voor 100% aan de wensen en eisen van een circulaire economie. Wij gebruiken de MID MIX-technologie al bijna 10 jaar als vast onderdeel van onze waterzuivering.”
Josip Pobi, Bestuursvoorzitter waterschap Koprivnica (Kroatië)

“Carmeuse heeft de mogelijkheid van het vastleggen van CO2 uitgebreid onderzocht. Carmeuse heeft als doelstelling in 2030 een reductie van 50% aan CO2-uitstoot te realiseren. MID MIX is een van de topprojecten die dit mogelijk gaan maken. Carmeuse brengt dit initiatief binnen Europa in de programma’s ‘Mineral Loop’ en ‘Green Deal’ in en zorgt voor de Europese certificering.”
Stephane Crevecour, Senior Manager CO2 reductieteam, Carmeuse

Contact

Wilt u weten of MID MIX geschikt is voor uw bedrijf? Wij adviseren graag en vrijblijvend.

Wanraaij 4
6673 DN Andelst

06 53 254 205

Laat een bericht achter