Wetenschappelijk onderzoek

Vastleggen CO₂ (carbonateren)

CE Delft heeft een mLCA uitgevoerd waarbij de route van het opslaan van CO2 in Neutral (het eindproduct uit MID MIX) wordt opgeslagen en afgezet tegen het verbranden van slibben. Een quote uit dit onderzoek spreekt voor zich. “De route MID MIX + carbonateren is milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding. De andere routes zijn milieukundig laagwaardiger dan slibverbranding. Wanneer het volledige elektriciteitsgebruik van de route MID MIX + dehydrateren wordt ingevuld met zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit, dan wordt deze route gelijkwaardig aan slibverbranding.”

In dat kader is samen met onze leverancier van ongebluste kalk – Carmeuse – de CO₂-box ontwikkeld waarin het carbonisatieproces plaatsvindt. Daarnaast faciliteert Carmeuse de opname in het zogenaamde ETS/CCU/CRC-stelsel. Daarmee wordt de waarde van het opslaan van CO₂ toegerekend aan de gebruiker van een MID MIX-installatie. Dit heeft behalve een grote milieu-impact ook een grote positieve impact op het financiële plaatje van de slibverwerking met MID MIX.

Hieronder een schematische weergave van de klimaatimpact bij de verwerking van 1 ton waterzuiveringslib. In deze vergelijking is het verbranden van slibben doorgerekend als zijnde de productie van groene stroom met groene biomassa. De uitstoot van CO₂ wordt dus niet doorgerekend.

  • Slibverbranding scoort 67 punten in de milieubelasting.
  • MID MIX met de route van het dehydrateren van Neutral scoort 14 punten in de milieubelasting.
  • MID MIX met de route van Carbonateren van Neutral scoort -/- 123 punten in de milieubelasting.

Andere toepassingen Neutral

Cementvervanging

Neutral kan ook worden aangewend in een blend voor bodemstabilisatie. Uit veldonderzoek is gebleken dat in deze blend Neutral 50% van de normale hoeveelheid cement kan vervangen zonder dat de druksterkte noemenswaardig omlaag gaat. Aangezien cement een behoorlijk zware CO2-footprint heeft, is het milieuvoordeel duidelijk. Ook op het gebied van kostenbesparing is deze toepassing zeer zinvol.

Rookgasreiniging

De toepassing van Neutral als calciumhydroxide is door ingenieursbureau TAUW onderzocht en uitgewerkt in een LCA. Ook in dit onderzoek is MID MIX vergeleken met slibverbranding. In het onderzoek is een tabel opgenomen van de Milieu-Kosten-Index (MKI) van beide processen. Deze tabel geeft een MKI waarde voor verbranden aan van enkele tientallen euro’s. Het MID MIX-proces scoort echter tientallen euro’s negatief, in dit geval dus gunstig voor het milieu. In heel Europa worden rookgassen van energie- en verbrandingsinstallaties gereinigd met calciumhydroxide. Dat is een van de mogelijke routes voor een zeer zinvolle toepassing van deze secundaire grondstof zonder dat daar enige milieubelasting aan toe hoeft te worden gerekend.

Vulmiddel in betonproducten

Een door SGS-Intron onderzochte route is het gebruik van Neutral in betonproducten en asfalt. Inmiddels is er het certificaat EN-12620 is afgegeven voor deze route. De milieu-impact is verder niet onderzocht in dit onderzoek. Maar het certificaat geeft wel de mogelijkheid om Neutral op deze manier toe te passen.

CE-productcertificering

Door SGS-Intron is een duidelijk pad uitgestippeld wat de MID MIX-gebruiker moet doorlopen voor een productcertificaat hetzij als een actieve (type II) vulstof of als een inerte (type I) vulstof. Deze EAD/ETA procedure is op aanvraag beschikbaar.

Het is zeer reëel en logisch om de conclusie te trekken dat verwerking van andere slibben (industriële slibben) die worden gestort of verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie, een aanzienlijk slechtere milieuscore zullen hebben dan verwerking met de MID MIX-technologie. Wilt u meer weten? Klik dan hier voor de volledige mLCA van CE Delft. De LCA van TAUW is op aanvraag beschikbaar. Neemt gerust contact met ons op en wij zullen u nader informeren.

Wilt u meer weten? Vraag via het contactformulier meer informatie aan.

Contact

Wilt u weten of MID MIX geschikt is voor uw bedrijf? Wij adviseren graag en vrijblijvend.

Wanraaij 4
6673 DN Andelst

06 53 254 205

Laat een bericht achter