MID MIX techniek

VSGM doorloopt momenteel de procedure tot het verkrijgen van de de BBT (Best Beschikbare Technologie) voor MID MIX.

Duurzame oplossing

VSGM wil een bijdrage leveren aan een circulaire, milieuvriendelijke samenleving. Dat doen we met onze MID MIX-techniek. Door natuurlijke chemische reacties in de verwerkingsunit is de MID MIX een systeem dat weinig energie verbruikt. Het heeft een zeer lage CO₂ footprint en stoot geen NOx uit. Op basis van de resultaten zoals omschreven in de mLCA kan geconcludeerd worden dat de route MID MIX + carbonateren (vastleggen van CO₂) een lagere milieu-impact (betere score) heeft dan slibverbranding. We kunnen zelfs een negatieve milieu impact garanderen! Daarmee is de route met betrekking tot het milieu hoogwaardiger dan slibverbranding. Het gebruik van CaO in het MID MIX-proces zorgt voor milieu-impact, maar deze wordt meer dan gecompenseerd door de opname van CO₂ en de omzetting van de Neutral in een hybride/synthetische kalksteenmeel die toegepast kan worden als cementvervanger.

Een andere interessante route met een lage milieu-impact voor MID MIX is het zogenaamde  dehydreren. Met gebruik van eigen groene energie wordt uit Neutral secundaire CaO geproduceerd zonder dat bij dit proces enige CO₂ uitstoot plaatsvindt.

Klik hier voor de aanvraag van de volledige mLCA van CE Delft.

Oorsprong

De MID MIX-technologie is bijna 13 jaar geleden ontwikkeld in Kroatië. Sindsdien heeft Astra Engineering de techniek verder doorontwikkeld. Inmiddels zijn meer dan 130 soorten materiaal (slib en afval) met de MID MIX- technologie succesvol verwerkt.
De MID MIX-techniek is wereldwijd gepatenteerd. In de grote delen van Europa brengt VSGM de MID MIX op de markt gebracht.

Toepassing en capaciteit

De basis MID MIX-installatie verwerkt tussen de 5 en 7 ton slib per uur. De installaties kunnen vast worden geplaatst op locaties waar slib wordt verzameld. Daarnaast zijn er semi verplaatsbare installaties die flexibel ingezet worden op plaatsen waar slibben ontstaan. Voor de bediening van de productielijn zijn er in principe twee operators nodig. Het systeem is stuurbaar naar een specifiek vereiste output.
Voor grotere volumes worden installaties op maat ontworpen. Afhankelijk van de vraag kunnen meerdere installaties parallel aan elkaar worden ingezet.
Verschillende configuraties, opschaalbaar tot hele grote volumes, kunnen worden ingericht al naar gelang de behoefte van een afnemer of door het ontstaan van een nieuwe vraag.

Het basisproces

Het verwerkingsslib wordt in een reactor door toevoeging van CaO omgezet naar het product Neutral.
De installatie bestaat uit diverse componenten. Vanuit de toevoerbuffer wordt ontwaterd slib voorbehandeld en vervolgens in twee reactoren bewerkt. Hier wordt CaO toegevoegd. Door exotherme reactie wordt vocht onttrokken en vinden diverse chemische en fysische processen plaats. De kernprocessen die in de installatie plaatsvinden zijn soldificatie en moleculaire inkapseling van zware metalen.
Het eindproduct Neutral wordt gekoeld. De ventilatielucht van het proces wordt behandeld in een doekenfilter en een scrubber. Ongeveer 65% van de totale inputmassa wordt omgezet in het eindproduct Neutral. Er blijft tijdens het proces geen restproduct over dat als afval afgevoerd moet worden.

Eindproduct Neutral

Na verwerking van slib in de MID MIX ontstaat de circulaire bouwstof Neutral. Dit bestaat voor 80%-90% uit Calcium Hydroxide (Ca(OH)2) en voor 20%-10% uit Calcium Carbonaat (CaCO3). Neutral kan gebruikt worden als aggregaat in de bouw, als grondverbeteraar en als vervanger voor primaire bouwstoffen.
Er zijn echter een tweetal routes, die uitgaan van primaire Neutral als basis, die een zeer voordelige impact hebben op de milieuscore van het MID MIX-proces. De routes zijn Carbonateren en Dehydreren.
Bij Carbonateren wordt primair Neutral in reactie gebracht met CO2 waarbij de CO2 permanent wordt opgeslagen. In 1.000 kg Neutral kan tussen 500 kg en 700 kg CO₂ worden vastgelegd. Deze CO₂ kan elders worden afgevangen en naar een ’CO₂ conversie box’ worden geleid. Bij een plaatsing naast een rookgaskanaal kan CO₂ direct naar de box geleid worden waar het proces dan plaatsvindt. In beide gevallen is een hybride/synthetische kalksteenmeel het eindproduct. Carmeuse kan het eindproduct toepassen en geeft daarom een 100% afnamegarantie van de gecarbonateerde Neutral.
Bij Dehydreren wordt primair Neutral verhit tot 600˚C en wordt CaO teruggewonnen. Deze secundaire en circulaire CaO kan weer worden toegepast. De CaO heeft dan geen CO2-footprint.