Selecteer een pagina
  • Engels
  • Duits

MID MIX techniek

MID MIX heeft het predicaat ‘best available technology’. Door uitontwikkelde technieken en toevoeging van ongebluste kalk aan slibafval ontstaat herbruikbaar grondstofmateriaal. Vanaf medio 2018 wordt de MID MIX ingezet in Nederland bij de verwerking van slibben en andere afvalstromen.

Duurzame oplossing

VSGM wil een bijdrage leveren aan een circulaire, milieuvriendelijke samenleving. Door natuurlijke chemische reacties in de verwerkingsunit is de MID MIX een systeem dat weinig energie verbruikt. Het heeft een zeer lage CO2 footprint en stoot geen NOx uit. Het eindproduct Neutral kan veilig hergebruikt worden bij fabricage van bouwproducten en bij de aanleg van wegen. Het eindproduct Neutral kan hergebruikt worden in een breed scala van toepassingen in de bouw en toegepast worden bij infrastructurele bouwwerken.

.

Oorsprong

De MID MIX-technologie is bijna 10 jaar geleden bedacht in Kroatië. Sindsdien heeft Astra Engineering de techniek verder doorontwikkeld. In die periode zijn meer dan 130 soorten materiaal (slib en afval) met de MID MIX- technologie succesvol verwerkt.

De MID MIX-techniek is wereldwijd gepatenteerd. In de grote delen van Europa wordt de MID MIX nu door VSGM op de markt gebracht.

Toepassing en capaciteit

De basis MID MIX-installatie verwerkt tussen de 3 en 6 ton slib per uur. Ze kunnen vast worden geplaatst op locaties waar slib wordt verzameld. Er zijn semi verplaatsbare installaties die flexibel ingezet worden op plaatsen waar slibben ontstaan. Voor de bediening van de productielijn zijn er in principe twee operators nodig. Het systeem is stuurbaar naar een specifiek vereiste output.

Voor grotere volumes worden installaties op maat ontworpen. Afhankelijk van de vraag kunnen meerdere installaties parallel aan elkaar worden ingezet.

Verschillende configuraties, opschaalbaar tot hele grote volumes, kunnen worden ingericht naar gelang de behoefte van een afnemer of door het ontstaan van een nieuwe vraag.

Het basisproces

Het verwerkingsslib wordt in een reactor door toevoeging van CaO omgezet naar het product Neutral.

De installatie bestaat uit diverse componenten. Vanuit de toevoerbuffer wordt ontwaterd slib voorbehandeld en vervolgens in twee reactoren bewerkt. Hier wordt CaO toegevoegd. Door exotherme reactie wordt vocht onttrokken en vinden diverse chemische en fysische processen plaats. De kernprocessen die in de installatie plaatsvinden zijn soldificatie en moleculaire inkapseling van zware metalen.

Het eindproduct Neutral wordt gekoeld. De ventilatielucht van het proces wordt behandeld in een doekenfilter en een scrubber. Ongeveer 60% van de totale inputmassa wordt omgezet in het eindproduct Neutral. Er blijft tijdens het proces geen restproduct over dat als afval afgevoerd moet worden.

Eindproduct Neutral

Na verwerking van slib in de MID MIX ontstaat de circulaire bouwstof Neutral. Dit bestaat voornamelijk uit Calcium Carbonaat (CaCO3) en Calcium Hydroxide (Ca(OH)2).

Neutral kan gebruikt worden als aggregaat in de bouw, als grondverbeteraar en als vervanger voor primaire bouwstoffen.

 

 

 

.