Milieu-impact MID MIX

Een quote uit de mLCA van CE Delft spreekt voor zich. “De route MID MIX + carbonateren is milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding. De andere routes zijn milieukundig laagwaardiger dan slibverbranding. Wanneer het volledige elektriciteitsgebruik van de route MID MIX + dehydrateren wordt ingevuld met zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit, dan wordt deze route gelijkwaardig aan slibverbranding.”

In samenwerking met Carmeuse is de CO₂-box ontwikkeld. Daarnaast faciliteert Carmeuse de opname in het zogenaamde ETS/CCU/CRC stelsel. waarmee de waarde van de CO₂-opslag wordt toegerekend aan de gebruiker van een MID MIX-installatie. Dit heeft behalve een grote milieu-impact ook een grote positieve impact op het financiële plaatje van de slibverwerking met MID MIX.

Hieronder een schematische weergave van de klimaatimpact bij de verwerking van 1 ton waterzuiveringslib. In deze vergelijking is het verbranden van slibben doorgerekend als zijnde de productie van groene stroom met groene biomassa (dus de uitstoot van CO₂ wordt niet doorgerekend).

  • Slibverbranding scoort 67 punten in de milieubelasting.
  • MID MIX met de route van het dehydrateren van Neutral scoort 14 punten in de milieubelasting.
  • MID MIX met de route van Carbonateren van Neutral scoort -/- 123 punten in de milieubelasting.
  • De route calcineren; dit is puur als referentie meegenomen. VSGM ziet deze toepassing niet als iets wat überhaupt een mogelijke toepassing zou kunnen zijn.
  • De route thermisch nabewerken/drogen; deze is maar voor een kleine deel en als een absoluut ’worst case scenario‘ meegenomen. Neutral wordt dan gebruikt als zandvervanger. Deze route is niet waarschijnlijk want na hetzelfde proces van nabewerken/drogen zijn veel andere nuttige toepassingen mogelijk. O.a. als vervanger van gebluste kalk in diverse toepassingen (mortel, asfalt, AAC beton, etc.).  De mLCA-scores van diverse specifieke alternatieve nuttige toepassingen zullen later alsnog doorgerekend worden.
  • Het is zeer reëel en logisch om de conclusie te trekken dat verwerking van andere slibben (industriële slibben en/of bagger) die worden gestort of verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie, een aanzienlijk slechtere milieuscore zullen hebben dan verwerking met de MID MIX-technologie.
  •  

Getallen die voor zich spreken in het kader van de milieu-impact.
Wilt u meer weten? Vraag via onderstaand formulier de volledige mLCA van CE Delft aan.

Naam